Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
hu
Kategóriák / Termékek

LOVE IS IN THE HAIR NYEREMÉNYJÁTÉK

2024. 06. 24. 16:47:23
LOVE IS IN THE HAIR NYEREMÉNYJÁTÉK
Nyerd meg ezt az álom hajápolási csomagot és legyen a Te hajad a legszebb idén nyáron! ❤

A nyereményjáték keretében egy nyertes részére kisorsolunk egy 8 termékből álló 65.000 Ft értékű nyereménycsomagot.

A nyereménycsomag tartalma:

 • TIGI Bed Head After Party Cream Hajápoló 100ml

 • TIGI Bed Head Wanna Glow Hidratáló Zseléolaj 100ml

 • Fekkai Apple Cider TripleCleanse Fejbőrradír 220 ml

 • Fekkai Super Strength Kondícionáló 250 ml

 • Revox B77 Plex Multi-Peptide Sampon STEP 4P 260 ml

 • Revox B77 Plex Molecular Repair Hajmaszk 50 ml

 • Tangle Teezer Fejbőr Masszírozó Kefe Pretty Pink

 • Tangle Teezer Wet Detangler Hajkefe Millenial Pink

Ahhoz, hogy megnyerhesd a termékeket, mindössze ennyit kell tenned:

 1. Kövesd instagram oldalunkat: @lovebrandshu    
 2. A „Love is in the Hair nyereményjáték”  Instagram poszt alatt, egy kommentben jelöld meg 2 barátodat és fejezd be viccesen a mondatot: Ha megnyerem, a hajam....,
 3. Kedveld a posztot!

Sorsolás és eredményhirdetés július 1-jén.

Sok sikert! heart

 

 


1. A Játék időtartama

A Primőr Kozmetikai Kft. 2024.06.24. és 2024.06.30. 23:59 között „Lovebrands Love is in the Hair Nyereményjáték” játék néven nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

2. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője a Primőr Kozmetikai Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3.; cégjegyzékszám: 03-09-106401; adószám: 11094418-2-03.) („Szervező”).

3. A Játék nyereményei

4. A Pályázaton való részvétel feltételei

4.1. Jelen Szabályzat hatálya a  „Lovebrands Love is in the Hair Nyereményjáték” nyereményjátékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a „Lovebrands Love is in the Hair Nyereményjáték” nyereményjátékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

4.2. A Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, Magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemély, 
 • és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, és
 • rendelkezik Instagram felhasználói fiókkal

és

 • beköveti a Lovebrands Instagram profilját (ha még nem tette)

és

 • a Lovebrands által az Instagram oldalon közzétett Lovebrands Love is in the Hair Nyereményjáték poszt komment szekciójában ’betageli’ két ismerősét és befejezést ír a mondatnak: "Ha megnyerem, a hajam..."
 • kedveli a posztot
 • és egyúttal (automatikusan) elfogadta a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

 

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a közösségi oldalakon merültek fel.

4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Primőr Kozmetikai Kft. dolgozói, valamint a  „Lovebrands Love is in the Hair Nyereményjáték”  nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek, játék szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4.5. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak a „Lovebrands Love is in the Hair Nyereményjáték”  nyereményjáték teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

5. A játékban való részvétel menete

5.1. A @lovebrandshu arra kéri fel az oldal látogatóit, hogy a játékban való részvételhez teljesítse a Nyereményjátékban adott meghatározott pontokat.

5.2. A nyertes azon jelentkezők közül kerül ki, akik teljesítik a feltételeket.

5.3. Szervező a játék lezárását követően 1 fő nyertest sorsol a jelentkezők közül.

5.4. Szervező a nyerteseket a @lovebrandshu Instagram oldal „sztori felületén” fogja közzétenni, valamint az Instagram fiókján keresztük fogja értesíteni. Amennyiben a nyertes értesítésétől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező új nyertest sorsol.

6. Nyeremény átvétele

6.1. A nyertes Játékosok értesítésétől számított 5 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani azt a lakcímet, amire a Szervező küldi ki a nyereményt.

6.2. Szervező a nyereményt előre egyeztetett módon a Nyertes által megválasztott lakcímre küldi.

6.3. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről.

6.4. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos az adatkezelési nyilatkozatot elfogadja, amelyet a játékos a pályázata megküldésével automatikusan elfogad. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

A Résztvevők a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Résztvevők nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Résztvevő megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes keresztnevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a „Lovebrands Love is in the Hair Nyereményjáték” nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

6.5. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

7. Adatvédelem

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen https://lovebrands.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

7.1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Primőr Kozmetikai Kft.

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3.

Levélcím: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3.

Adószám: 11094418-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-106401

7.2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a lovebrands.hu weboldalon történő vásárlás során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a vásárlási folyamat során  megadott adatok.

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást. Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése. A Primőr Kozmetikai Kft. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása. A Játék tisztességes lebonyolítása, visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

7.3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos a vásárlás során megadott adatai.

Időtartam: a Játék időtartama és az azt követő 6 hónap.

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel)

A Primőr Kozmetikai Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat ( https://lovebrands.hu/adatkezelesi-tajekoztato) rendelkezik.

8. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Primőr Kozmetikai Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Primőr Kozmetikai Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Primőr Kozmetikai Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Primőr Kozmetikai Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Primőr Kozmetikai Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Primőr Kozmetikai Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Primőr Kozmetikai Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A Primőr Kozmetikai Kft. kizár minden felelősséget a Játékos által a Játékhoz kapcsolódóan  nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Primőr Kozmetikai Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Primőr Kozmetikai Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Primőr Kozmetikai Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Primőr Kozmetikai Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. Záró rendelkezések

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

9.3  A Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook/Instagram szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

9.4 A lovebrads.hu weboldalon  a hirtelen megnövekedő vásárlók száma miatt átmeneti leállás történhet. A Primőr Kozmetikai Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a lovebrands.hu weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A leállás csak rövid ideig tart. Amennyiben egy vásárlás szakadt félbe, úgy újra kell kezdeni később, amennyiben nem történt sikeres fizetés. 

 

Budapest, 2024.06.24.

Tartalomhoz tartozó címkék: haj nyereményjáték