Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
hu
Kategóriák / Termékek

Hajápolás Mindenkinek - Hajápolás Nyereményjáték az Instagramon

Hajápolás Mindenkinek - Hajápolás Nyereményjáték az Instagramon
Nyerj magadnak és a barátnődnek fejenként 1db ~20.000 Ft értékű Olaplex 4in1 terémket az Instagram-on!

A nyereményjáték keretében két páros részére kisorsolunk fejenként 1db Olaplex 4in1 terméket (azaz a páros mindkét tagja kap 1-1 terméket).

Ahhoz, hogy barátnőddel együtt megnyerhessétek az értékes (~20.000ft / Olaplex 4in1) termékeket, mindössze ennyit kell tennetek:

  1.     A „Lovebrands Hajápolás nyereményjáték”  Instagram poszt alatt, egy kommentben tageld be azt a barátnődet, akivel együtt részt szeretnék venni a játékban, és
  2.     Győződjetek meg arról, hogy mindketten a Lovebrands Instagram oldalának követői vagytok

 

Két párost fogunk kisorsolni.

Sorsolás és eredményhirdetés szeptember 29-én.

 

Sok sikert! heart

 

 


1. A Játék időtartama

A Primőr Kozmetikai Kft. 2023.09.06. és 2023.09.28. 23:59 között „Lovebrands Hajápolás nyereményjáték” játék néven nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

2. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője a Primőr Kozmetikai Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3.; cégjegyzékszám: 03-09-106401; adószám: 11094418-2-03.) („Szervező”).

3. A Játék nyereményei

4. A Pályázaton való részvétel feltételei

4.1. Jelen Szabályzat hatálya a  „Lovebrands Hajápolás nyereményjátéknyereményjátékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a „Lovebrands Hajápolás nyereményjáték nyereményjátékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

4.2. A Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

  • a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, Magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemély, 
  • és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, és
  • rendelkezik Instagram felhasználói fiókkal

és

  • beköveti a Lovebrands Instagram profilját (ha még nem tette)

és

  • a Lovebrands által az Instagram oldalon közzétett „Lovebrands Hajápolás nyereményjáték poszt komment szekciójában ’betageli’ egy barátnőjég (akivel együtt megszeretné nyerni a 2db terméket)
  • és
  • a ’betagelt’ személy is beköveti a Lovebrands Instagram profilját (ha még nem tette)
  • és egyúttal (automatikusan) elfogadta a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

 

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a közösségi oldalakon merültek fel.

4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Primőr Kozmetikai Kft. dolgozói, valamint a  „Lovebrands Hajápolás nyereményjáték  nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek, játék szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4.5. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak a „Lovebrands Hajápolás nyereményjáték nyereményjáték teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

5. A játékban való részvétel menete

5.1. A @lovebrandshu arra kéri fel az oldal látogatóit, hogy a játékban való részvételhez teljesítse a Nyereményjátékban adott meghatározott pontokat.

5.2. A nyertes azon jelentkezők közül kerül ki, akik teljesítik a feltételeket.

5.3. Szervező a játék lezárását követően 2x 2fő nyertest sorsol a jelentkezők közül.

5.4. Szervező a nyerteseket a @lovebrandshu Instagram oldal „sztori felületén” fogja közzétenni, valamint az Instagram fiókján keresztük fogja értesíteni. Amennyiben a nyertes értesítésétől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező új nyertest sorsol.

6. Nyeremény átvétele

6.1. A nyertes Játékosok értesítésétől számított 5 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani azt a lakcímet, amire a Szervező küldi ki a nyereményt.

6.2. Szervező a nyereményt előre egyeztetett módon a Nyertes által megválasztott lakcímre küldi.

6.3. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről.

6.4. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos az adatkezelési nyilatkozatot elfogadja, amelyet a játékos a pályázata megküldésével automatikusan elfogad. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

A Résztvevők a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Résztvevők nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Résztvevő megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes keresztnevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a „Lovebrands Hajápolás nyereményjáték nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

6.5. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

7. Adatvédelem

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen https://lovebrands.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

7.1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Primőr Kozmetikai Kft.

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3.

Levélcím: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3.

Adószám: 11094418-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-106401

7.2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a lovebrands.hu weboldalon történő vásárlás során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a vásárlási folyamat során  megadott adatok.

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást. Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése. A Primőr Kozmetikai Kft. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása. A Játék tisztességes lebonyolítása, visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

7.3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos a vásárlás során megadott adatai.

Időtartam: a Játék időtartama és az azt követő 6 hónap.

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel)

A Primőr Kozmetikai Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat ( https://lovebrands.hu/adatkezelesi-tajekoztato) rendelkezik.

8. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Primőr Kozmetikai Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Primőr Kozmetikai Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Primőr Kozmetikai Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Primőr Kozmetikai Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Primőr Kozmetikai Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Primőr Kozmetikai Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Primőr Kozmetikai Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A Primőr Kozmetikai Kft. kizár minden felelősséget a Játékos által a Játékhoz kapcsolódóan  nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Primőr Kozmetikai Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Primőr Kozmetikai Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Primőr Kozmetikai Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Primőr Kozmetikai Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. Záró rendelkezések

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

9.3  A Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook/Instagram szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

9.4 A lovebrads.hu weboldalon  a hirtelen megnövekedő vásárlók száma miatt átmeneti leállás történhet. A Primőr Kozmetikai Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a lovebrands.hu weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A leállás csak rövid ideig tart. Amennyiben egy vásárlás szakadt félbe, úgy újra kell kezdeni később, amennyiben nem történt sikeres fizetés. 

 

Budapest, 2023.09.06.